• head_banner

Máy dò diệp lục thực vật

  • Máy đo diệp lục thực vật

    Máy đo diệp lục thực vật

    Mục đích dụng cụ:

    Thiết bị này có thể được sử dụng để đo ngay hàm lượng diệp lục tương đối (đơn vị SPAD) hoặc độ xanh, hàm lượng nitơ, độ ẩm lá, nhiệt độ lá của cây để hiểu nhu cầu nitro thực tế của cây và tình trạng thiếu nitro trong đất hoặc liệu bón thừa nitơ có đã được áp dụng.Ngoài ra, dụng cụ này có thể được sử dụng để tăng tỷ lệ sử dụng phân đạm và bảo vệ môi trường.Nó có thể được sử dụng rộng rãi bởi các viện nghiên cứu khoa học liên quan đến nông lâm nghiệp và các trường đại học để nghiên cứu các chỉ số sinh lý thực vật và hướng dẫn sản xuất nông nghiệp.