• head_banner

Đèn diệt côn trùng năng lượng mặt trời có thể cải thiện hiệu quả thiệt hại của sâu bệnh

Trung Quốc, với tài nguyên rừng rộng lớn, càng khó khăn hơn trong việc kiểm soát sâu bệnh. Sâu hại rừng nếu không được xử lý kịp thời sẽ ảnh hưởng đến môi trường các nơi khác. Vì vậy, chúng ta cần hết sức coi trọng công tác phòng trừ sâu bệnh hại rừng. Việc phòng trừ sâu bệnh truyền thống chủ yếu dựa vào thuốc trừ sâu hóa học, không phù hợp với yêu cầu bảo vệ môi trường và môi trường hiện nay. Đèn diệt côn trùng năng lượng mặt trời là một loại thiết bị kiểm soát côn trùng vật lý mới, có thể cải thiện hiệu quả mức độ gây hại của côn trùng mà không gây hại đến môi trường.
Đối với đèn diệt côn trùng năng lượng mặt trời, nhiều người đã quen thuộc với các chi tiết. Chức năng chính của đèn diệt côn trùng năng lượng mặt trời là bẫy và tiêu diệt sâu bệnh. Thông qua việc bẫy và diệt sâu bệnh có thể đảm bảo được môi trường sinh trưởng của cây trồng. Nó chủ yếu bao gồm ba phần: cực, nắp đèn, bảng điều khiển năng lượng mặt trời và pin.
Nhằm nâng cao hơn nữa lợi ích kinh tế, xã hội và sinh thái của sản xuất nông nghiệp, vận chuyển nhiều hơn các sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm an toàn, chất lượng cao cho xã hội, thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững, Nông nghiệp hiện đại đã có bài báo về công nghệ phòng trừ sâu bệnh. Thông qua việc áp dụng các thiết bị nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh và côn trùng hại cây xanh, không chỉ thực hiện hiệu quả việc phòng trừ thống nhất mà còn nâng cao hiệu quả của công tác phòng trừ cây xanh, giúp đảm bảo giảm lượng thuốc bảo vệ thực vật và nâng cao thu nhập của nông dân, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển nông nghiệp xanh hiện đại, nông nghiệp sinh thái.
Đèn diệt côn trùng năng lượng mặt trời có vai trò rất quan trọng trong việc phòng, chống dịch bệnh hại cây trồng và côn trùng gây hại. Đây là một công nghệ kiểm soát vật lý phổ biến và đóng một vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa xanh và kiểm soát các loại bệnh hại cây trồng và côn trùng gây hại. Sử dụng quang hóa côn trùng, sử dụng nguồn ánh sáng có sức thu hút mạnh đối với sâu bệnh, sử dụng cách tiêu diệt, kiểm soát hiệu quả số lượng sâu hại trong khu vực thí nghiệm, giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, giảm ô nhiễm môi trường, thúc đẩy phát triển bền vững sản xuất lương thực , có triển vọng ứng dụng rộng rãi trong sản xuất nông nghiệp.


Thời gian đăng: Jun-22-2021