• head_banner

Máy phân tích dinh dưỡng đất nhanh chóng cải thiện giá trị sản lượng cây trồng

Chúng ta đều biết rằng sự phát triển của cây trồng cần được cung cấp nước và chất dinh dưỡng. Hàm lượng nước và chất dinh dưỡng trong đất ảnh hưởng đến sự phát triển của cây trồng. Khi chất dinh dưỡng trong đất quá cao sẽ hình thành sự dư thừa chất dinh dưỡng của cây trồng, dẫn đến tăng chất dinh dưỡng trong đất và hình thành ô nhiễm đất. Khi chất dinh dưỡng trong đất quá thấp, nó sẽ không đạt được hàm lượng dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển của cây, ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của cây, vì vậy, chỉ những chất dinh dưỡng trong đất phù hợp mới có lợi cho sự phát triển của cây.

Bón phân hợp lý có thể cải thiện hiệu quả giá trị sản lượng của cây trồng và giảm việc sử dụng phân bón cùng nhau. Dụng cụ đo nhanh độ dinh dưỡng trong đất là dụng cụ kiểm tra chuyên nghiệp, giúp phát hiện nhanh chóng lượng phân bón và giúp chúng ta bón phân hợp lý. Cuộc thảo luận cho thấy việc cho ăn trong nhà có lợi cho việc tích lũy phân, và phân chăn thả chỉ bằng 1/5 lượng phân cho gia đình ăn, vì vậy việc cho ăn trong nhà tốt hơn, và đồng cỏ tự nhiên nên được cải thiện.

Việc áp dụng công cụ đo nhanh độ dinh dưỡng của đất có thể hiện thực hóa khái niệm khoa học về đo lường đất và phân bón. Vì vậy, đo đất và phân bón là để giảm trọng lượng và tăng hiệu quả. Bước đầu tiên để bón phân hợp lý là đo đất, đo đất chính xác là rất quan trọng. Nếu sử dụng thiết bị đo đầu vào không chính xác, không những không đạt được hiệu quả tăng năng suất mà còn có thể dẫn đến giảm năng suất do bón phân không hợp lý. Dụng cụ này là một dụng cụ chuyên nghiệp chuyên dùng để xác định chất dinh dưỡng của đất , thông qua việc sử dụng thiết bị có thể hữu ích để thu thập thông tin đất, cung cấp cơ sở quan trọng cho việc phân bón khoa học.

Việc sử dụng thiết bị đo nhanh dinh dưỡng đất để phát hiện các chất dinh dưỡng trong đất có thể cung cấp thêm cơ sở khoa học cho nông dân trong việc bón phân, nâng cao tỷ lệ sử dụng phân bón, giảm lượng phân bón và chi phí sản xuất nông nghiệp, cải thiện vai trò của các đặc tính của đất, phục hồi chất lượng cây trồng. đất, giảm ô nhiễm sản xuất nông nghiệp, Có vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao giá trị sản lượng, chất lượng cây trồng và bảo vệ môi trường sinh thái nông nghiệp.


Thời gian đăng bài: 06-09-2021