• head_banner

Máy phân tích tán cây để nhận ra việc trồng gần cây trồng một cách hợp lý

Máy phân tích tán cây có vai trò quan trọng đối với sự sinh trưởng của cây trồng, nó có ý nghĩa to lớn trong việc thực hiện gieo trồng hợp lý các loại cây trồng. Tán là phần cây trồng nhìn từ trên xuống dưới, giống như một cái mũ. Các nhà nghiên cứu thường tìm thấy một số "bí mật" về thực vật từ nó. Lấy ngô làm ví dụ, cấu trúc tán của quần thể ngô siêu cao có thể cho thấy cơ chế sinh lý hình thành năng suất siêu cao và cung cấp cơ sở lý thuyết cho việc canh tác cây trồng năng suất cao. Tuy nhiên, để đảm bảo tính chính xác của nghiên cứu, nên sử dụng các dụng cụ chuyên nghiệp để đo lường.

Bạn có thể không quen với cấu trúc tán của thực vật. Hãy lấy ngô làm ví dụ. Cấu trúc tán sẽ ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng của cây ngô, bởi vì cấu trúc tán tốt có thể nâng cao hiệu quả quang hợp của lá ngô, có lợi cho việc tích lũy năng lượng và thúc đẩy sinh trưởng và phát triển. Máy phân tích tán cây sử dụng quang phổ phản xạ nhìn thấy / cận hồng ngoại và công nghệ quét thông tin quang phổ đa kênh, có thể nhanh chóng xác định các thông số bề mặt thực vật và thông tin tán cây, sau đó phân tích chỉ số thực vật RVI, NDVI, hàm lượng nitơ lá cây trồng, nitơ tích lũy, chỉ số diện tích lá, trọng lượng khô của lá và các thông số khác thông qua phần mềm.

Bằng cách sử dụng máy phân tích tán để đo lường và phân tích tán cây, chúng ta có thể nhận ra việc trồng ngô gần giống hợp lý. Trồng gần hợp lý có thể tận dụng tối đa ánh sáng mặt trời, nước, không khí, nhiệt và chất dinh dưỡng, điều phối sự mâu thuẫn giữa các nhóm và cá thể, đảm bảo cho các cá thể sinh trưởng và phát triển lành mạnh trên cơ sở phát triển nhóm, để nâng cao năng suất trên một đơn vị diện tích ngô.

Nhìn chung, máy phân tích tán không có hại cho sự phát triển của cây trồng. Việc sử dụng nó không chỉ có thể làm giảm khó khăn trong việc phân tích cấu trúc tán mà còn cải thiện năng suất cây trồng. So với phương pháp đo truyền thống, nó có thể tránh được những thiếu sót về thiệt hại thảm thực vật. Nó có những ưu điểm là thuận tiện, không giới hạn thời gian, thu thập số lượng lớn dữ liệu, v.v. Nó rất phù hợp cho nghiên cứu nông nghiệp hiện đại Thiết bị đã được sử dụng rộng rãi trong nông nghiệp, làm vườn, trồng trọt liên quan đến lâm nghiệp, chọn giống, so sánh quần thể thực vật và phát triển công tác giảng dạy, nghiên cứu, có thể giúp con người trồng trọt, bón phân một cách hiệu quả, sao cho cây trồng ở tình hình tăng trưởng thuận lợi hơn.


Thời gian đăng bài: tháng 4-26-2021